Onderzoek

Verzamelen, bewaren, onderzoeken en communiceren zijn centrale taken van het museum. In het praktische werk stimuleren zij elkaar wederzijds. Dit geldt zowel voor de wetenschappelijke voorbereiding en ondersteuning van collectiepresentaties en tentoonstellingen als voor herkomstonderzoek of het testen van nieuwe conserverings- en restauratiemethoden. Actuele en wetenschappelijke onderwerpen vinden hun weg naar het museum, want het onderzoek in het Museum Folkwang is net zo divers als onze samenleving. Als actief lid van de onderzoeksgemeenschap wil het Museum Folkwang een forum zijn voor internationale uitwisseling tussen samenwerkingspartners, cultuurbeoefenaars en onderzoekers.

Op de Duitse website vindt u gedetailleerde informatie over het thema herkomstonderzoek, alsook over andere projecten en samenwerkingsverbanden op het gebied van onderzoek.